METRO PLAZA

Moderne kontorbygg i hjertet av Tallinn


Beliggenhet:
Tallinn, Estland
Kunde: Focus Kinnisvara OÜ
Oppstart: 2006
Ferdigstillelse: 2009
Størrelse: 12 000 m2

Viru-rundkjøringen regnes som Tallinns midtpunkt. Herfra beregnes avstander både til andre estiske byer og fjernere destinasjoner. Rundkjøringen ligger i krysningspunktet mellom Tallinns middelalderske gamleby, det historiske industriområdet Rotermann-kvartalet og byens moderne sentrum, og trafikkeres hver dag av tusener av biler og fotgjengere. Viru-rundkjøringen er et fokuspunkt i hjertet av Tallinn, og et mer spennende sted for et moderne kontorbygg er det vanskelig å forestille seg.

Kontorbygget Metro Plaza, planlagt av KOKO, ble ferdigstilt ved Viru-rundkjøringen i 2009 og bygd på stedet for det historiske Rotermann-varehuset. Ettersom de klassisistiske bygningsfasadene fra midten av 1800-tallet var fredede, måtte disse bevares og mest mulig smidig integreres med de nye volumene. En kvass debatt mellom partene endte med valget av en løsning der den historiske fasaden og den nye byråbygningen var tydelig adskilt fra hverandre.

Bak den klassisistiske toetasjers fasaden er Metro Plaza likevel et moderne, rasjonelt kontorbygg, der de nedre etasjene har handels- og servicelokaler og de øvre har lysrike kontorlokaler. Hele Metro Plazas volum er omgitt av en glassfasade med en unik teknisk løsning der rundede hjørner, tonet glass og usymmetrisk inndeling gir fasaden en mykere virkning på byrommet i dens umiddelbare nærhet. I glassfasaden er det ved hjelp av moderne belysning integrert et fargerikt nattlig lysprogram som i mørketiden liver opp byrommet og muliggjør oppsetning av lysshow i høst- og vintersesongen.

Kritikere har beskyldt Metro Plaza i «fasadisme», i det at den historiske fasaden fra Rotermann-varehuset og det nye kontorbygget ikke utgjør en organisk helhet. Bybygningsmessig kan disse kritikerne på noen punkter ha rett, men like fullt er Metro Plaza et bygg med en sterk, personlig karakter.

Tekst: Carl-Dag Lige

Anerkjennelser:
2009 Tallinn by / Nordens lysperle / Metro Plaza-fasadens lysløsning