ROTERMANN SNEKKERVERKSTED

Spennende kontorbygg i et historisk industrikvartal


Beliggenhet:
Tallinn, Estland
Kunde: Rotermann City OÜ
Oppstart: 2006
Ferdigstillelse: 2009
Størrelse: 2700 m2

Rotermann-kvartalet er et spesielt sted for nyere estisk arkitektur og byutvikling. Den verdifulle 1800-talls industriarven er her fagkyndig sammenvevd med ny kvalitetsarkitektur. Mange tidligere industribygninger venter fremdeles på restaurering, men allerede nå kan man i kvartalet smake fornyelseskurens søte frukter. Det kompakte kvartalet, beregnet på forgjengere, inneholder både forretninger, restauranter og kontorer såvel som overnattings- og boligarealer.

Restaureringen av det historiske snekkerverkstedet, planlagt av KOKO, er en av de modigste arkitektoniske gestene i det fornyede Rotermann-kvartalet. Bygningen ved den sentrale plassen er et av områdets viktigste blikkfang, ettersom de tre tekno-futuristisk pregede tårnene, et eksempel på 1900-talls industriell arkitektur, også er synlige utenfor kvartalet.

I snekkerverkstedets to nedre etasjer, i den gamle kalksteinsstrukturen, ligger handels- og servicearealer. De tre vertikale volumene plassert langs bygningens midtakse inneholder derimot kompakte kontorlokaler.

«Tårnkonstruksjonen» ble planlagt på en måte som ikke skulle skade de historiske murene. Kjerner av armert betong bygd på lokale pilarer sikrer de nye volumenes selvstendighet. Til stammen er det festet etasjeskillere på konsoller og spissvinklede fasadeelementer og vinduer som i nattemørket er effektfullt belyst og taler et moderne, selvbevisst og kraftfullt arkitektonisk språk.

Ombyggingen av Rotermann-snekkerverkstedet som fredet kalksteinsbygning speiler den økonomiske boomens høydepunkter, der den private oppdragsgiveren hadde ønske og mot til å realisere en mer uvanlig ekstravagant løsning. På den andre siden speiler det rekonstruerte snekkerverkstedet også de konservatoriske institusjonenes forsøk på å omdefinere forholdet mellom historisk arkitektur og samtidsarkitektur.

De modige valgene under renoveringen har i ettertid vist seg å være berettigede, ettersom de også har fått internasjonal oppmerksomhet for arkitekturen – Rotermann-snekkerverkstedet renovert etter KOKOs  ideer ble i 2009 hedret ved å bli nominert blant finalistene til EUs arkitekturpris Mies van der Rohe.

Tekst: Carl-Dag Lige


Anerkjennelser:
2009 EUs samtidsarkitekturpris Mies van der Rohe / finalist