FAHLE-HUSET

Storbypreget landemerke ved porten til Tallinn

Beliggenhet: Tallinn, Estland
Kunde: Koger & Partners
Oppstart: 2004
Ferdigstillelse: 2007
Størrelse: 19 400 m2

Fahle-huset, prosjektert av KOKO, er et karakteristisk eksempel på arkitekturen under Estlands seneste økonomiske boom. Det var et arkitektonisk høytflyvende, fra et eiendomsutviklingsperspektiv risikabelt, fra et konservatorisk perspektiv kontroversielt arkitektonisk objekt som fikk mye oppmerksomhet i samfunnet. Med sin beliggenhet langs en av de viktigste hovedfartsårene ved veien mellom flyplassen og Tallinn sentrum, tiltrekker Fahle-huset seg alle forbipasserendes oppmerksomhet. Bygningen utgjør en del av det tidligere cellulose- og papirindustrikomplekset, der det mest iøynefallende bygget er det høye og massive kjelehuset i kalkstein (1926) tegnet av arkitekten Erich Jacoby.

Det rekonstruerte Fahle-huskomplekset inneholder en rekke service- og forretningsfunksjoner, fra skjønnhetssalong til restaurant. Av husets bruksområder er likevel boligfunksjonen på en symbolsk førsteplass, ettersom det i samsvar med KOKOs plan på det gamle kjelehusets kalksteinsmurer ble plassert et nytt seksetasjers byggvolum med leiligheter.

Ettersom fabrikkinnredning var fullstendig ødelagt på tidspunktet for rekonstrueringen, ble den innendørs planløsningen og romfordelingen i sin helhet nyplanlagt. I de historiske fabrikklokalene ligger hovedsaklig kontor- og servicearealer. Den nye delen med glassfasade på taket av det tidligere kjelehuset inneholder derimot leiligheter av ulike størrelser. Det nye bygningsvolumet bæres av armerte betongpilarer som ligger skjult mellom kjelehusets murer og går ned i grunnen.

Der det var mulig forsøkte arkitektene å bevare og eksponere historiske interiørdetaljer og vegg- og gulvflater. I kontorlokalene og leilighetene i fjerde etasje er for eksempel de såkalte bunkerne delvis bevart, trakter av armert betong som førte tremasse inn i de enorme kokekjelene. Selve kjelene er ødelagt, men plasseringen av dem er markert med store ringer i himlings- og gulvflatene.

Med sin konseptuelt klare og selvbevisste, men samtidig lekne arkitektur vekker Fahle-huset ved porten av Tallinn de forbipasserendes begjær, får dem til å forestille seg livet i et stort grønt akvarium med åpning mot hovedstadens beste utsikt. Det er et moderne, elegant og stilig bomiljø, beregnet på selvbevisste, velstående, ungdommelige forbrukere, et miljø som støtter og kultiverer en urbant elitær livsstil.

Tekst: Carl-Dag Lige

Anerkjennelse:
2007 London designmuseum / Design of the Year / kategori arkitektur / finalist
2006 Estlands kulturkapital / arkitekturfondets årspremie