SKIPET

Sted: Tallinn, Estland
Byggherre: Al Mare Estate OÜ
Projektstart: 2015
Ferdigstilling: 2017
Areal: 9400 m2

 

De fleste hus har adressen som navn – gate og husnummer. For en del utvalgte bygninger vokser tilblivelseshistorien eller fortellingen om dem så stor, at adressen i folkeminnet blir erstattet av et husnavn, helt til ingen lenger husker adressen. Men hva skjer om en setter seg fore, helt fra huset skapes, å skrive historien inn i alle detaljer, og i vegger, gulv og vinduer?

Kopli-bukta har historisk å gjøre med skip og skipsbygging – omkranset av tre store havner og et verft. Det nye huset ligger i sørenden av Kopli-bukta, der man helt siden 1916 kan se skip bli sjøsatt på den andre siden av bukta, fra den nordøstlige spissen av Kopli-halvøya. Nå har omsider Skipet ankret opp også inne i sørenden av bukta.
Kontorbygget skaper med sin kjølform og mektige, ruvende skikkelse over Paldiski-veien også et inntrykk av et storslagent dampskip, der de skumhvite bølgene leker i den dypblå fasaden. Slik det er med havgående skip, har heller ikke Skipet noen overflødige eller tilfeldige detaljer – det mørkeblå glasset og de bølgende lamellene fungerer som vern mot sola, uten å begrense utsikten over sjøen. Til forskjell fra et vanlig kontorbygg strømmer også Skipet som idé fra fasaden og inn i huset og parkeringsplassen. Veggene og detaljene inne i huset endrer seg etter hvert som brukeren beveger seg gjennom det – med sjødyr i de nedre etasjene og sjøfugler lenger oppe. En enkel og sikker navigering er garantert.