NATURMUSEUM VED TARTU UNIVERSITET

Den nye utstillingen til Estlands eldste museum i historiske, restaurerte lokaler  


Sted: Tartu, Estland
Byggherre: Tartu Universitet
Arkitekturkonkurranse, invitert til å delta: 2011, førstepris
Fedigstillelse: 2016
Areal: 2000 m2


Naturmuseet ved Tartu Universitet som ble etablert i 1802 er Estlands eldste museum. Bygningen som ble prosjektert av A. Hofmann, og som opprinnelig bare var tenkt for geologisk og zoologisk museum og respektive institutter, ble ferdigstilt i 1914, men på grunn av krigen ble den først brukt som militærsykehus. Universitetet fikk bygningen til sin disposisjon etter slutten av Frihetskrigen. Den siste utstillingen før fornyelsene som startet i 2011, stod uendret i 40 år.

Målet med det nye studiemiljøet og den nye utstillingen i Naturmuseet ved Tartu Universitet er å skape en utstilling om natur, naturvitenskapens historie, omveltende oppdagelser og funn som gir erkjennelser og erfaringer. Gjestene får mulighet å gå inn i levende natur og geologiens spennende verden, samt forstå deres karakter. Målet er å kople sammen zoologisk og geologisk utstilling som tidligere var adskilt og tilføye botanikk og mykologi som nye emner til helheten.

Utstillingen er delt i tre emner: „Livets historie” eller sal for geologi, „Livets rikdom” eller sal for zoologi sammen med botanikk og mykologi og „Livets mønstre” eller naturens forbindelser, utbredelse av arter og deres forbindelser. Den opprinnelige impulsen for utstillingens tredimensjonale oppbygging er tanken om å bringe dyr og fugler tilbake til skogen. Denne tanken uttrykkes av en kunstig skog som består av høye vitriner. Hvert tre i denne kunstige skogen er plassert slik at det hever seg inn i himlingen – slik blir himlingen med lyselementer liksom trekroner. Den kunstige skogen er laget i begge salene for zoologi og der kan man rusle i skogen både nede eller så å si blant dyr, og se skogen fra balkongen – i fugleperspektiv. Geologiutstillingen minner om en labyrintisk og mystisk verden av grotter, ganger og sjakter der det også er mulig å gå på to nivåer.

Historiske vegger er blitt restaurert og de nye delene er blitt delikat adskilt fra den gamle. Vinduene i begge salene er åpne slik at rommets glede kommer til uttrykk. Rommenes balkonger er prosjektert bort fra vinduer for å få et mer luftig resultat.