SJØFLYHAVNEN

Symbiose av ingeniørkunst og maritim historie

Beliggenhet: Tallinn, Estland
Kunde: Estlands Maritime Museum
Konkurranse: 2009, 1. plass
Ferdigstillelse: 2012
Størrelse: 8000 m2


Hangarkomplekset for sjøfly i Tallinns sjøflyhavn regnes som et av de mest verdifulle 1900-talls-byggverkene i Baltikum. Prosjektet for sjøflyhangarene ble utarbeidet av det danske ingeniør- og byggefirmaet Christiani & Nielsen og bygget ble oppført i årene 1916–1917. Bygget er betydningsfullt både i byggvitenskapelig og -teknisk forstand, det sjeldne med bygget er først og fremst konstruksjonsløsningen.

Hoveddelen av hangarene består av tre armerte betongskall (gjennomsnittlig tykkelse 8-12 cm) kurvet i begge retninger, samt pilarer som støtter dem i hjørner og skjøter. Det dreier seg om den første kjente betongskallkonstruksjonen av denne størrelsen i verden – med et hvelvspenn på 36,4 m × 116 m.

Ettersom sjøflyhangarene ikke hadde gjennomgått en eneste grundigere renovering siden de ble bygd, var situasjonen blitt rasfarlig. I 2009 vant KOKO en arkitektkonkurranse der vinnerprosjektet ble grunnlaget for restaurering av hangarene og opprettingen av den nye utstillingen til Estlands maritime museum. Kompleksiteten i restaureringen av bygningens historiske armerte betongkonstruksjoner fordret tett samarbeid med forskere fra Tallinn tekniske høyskole, fremragende entreprenører og de beste byggematerialene. Ved siden av restaureringen av den historiske delen av hangarene viet KOKO særlig oppmerksomhet til de arkitektoniske løsningene som fulgte av museets behov.

Ved planleggingen av både de arkitektoniske utvidelsene og museets utstillinger ønsket KOKO å bevare det helhetlige inntrykket av det historiske rommet – nye romlige tillegg ble utført fintfølende og med respekt for den historiske formen. Som viktige arkitektoniske endringer ble to sider av bygningen åpnet for å slippe lyset til – vegger uten åpninger ble erstattet med glassfasader, dekt av massive skyvedører i samsvar med de historiske forbildene. På innsiden av hangarene ble det planlagt lokale tilleggsvolumer: kanongalleri og hovedinngangspartiet. Særlig oppmerksomhet ble viet gangbrua med stålkonstruksjon som løper gjennom hele rommet og binder sammen de ulike delene av museets utstilling.

Den bærende ideen KOKO har utviklet for utstillingen er konseptuelt sterk, romlig utfordrende og samtidig tilstrekkelig fleksibel. Interiøret i hangarene er delt inn i tre deler – under vann, på vannflaten og luftens verden. Disse «verdenene» gjør det mulig å stille ut en stor del av museumsgjenstandene i det maritime museets samlinger i et miljø de hører til i  – sjøminer og u-båten Lembit i undervannsverden, seilbåter, båter og kanoner ved havflaten og fly og andre luftgjenstander i luften under det armerte betonghvelvtaket (for eksempel sjøflyet Short 184).

Museets utstilling karakteriseres av en rikdom i narrativer, informasjon, lag på lag i tid og rom. I fokus for utstillingene står den besøkende selv, gjestens adferd og bevegelser i rommet. Den besøkendes oppmerksomhet er på den emosjonelle, umiddelbare erfaringen – man får bevege seg på ulike nivåer, herunder på gangbrua som strekker seg gjennom hele utstillingsrommet. Med lett tilgjengelige multimediaskjermer og stands får man presentert en stor mengde historier om hangarene, sjøfartshistorie, krigshistorie og Estlands historie.

Sjøflyhangarenes arkitektur og den nye utstillingen er framfor alt historien om vår egen samtid, berettet ved hjelp av gjenstander fra fortiden. Utstillingen, og heller ikke den nye arkitekturen som er delikat plassert i det historiske armerte betongskallet, heroiserer ikke krig, Estlands historie eller den nasjonale identiteten. Den besøkende har frihet og rom til selv å tolke både bygningen og det som står utstilt der.

Tekst: Carl-Dag Lige

 

Anerkjennelse:
2014 den internasjonale eiendomsbransjens kåring MIPIM Awards / beste renoverte bygning / finalist
2014 Europeisk museumsforum / Den europeiske prisen for årets museum / framheving
2013 EUs kulturarvspris / Europa Nostra-prisen 2013 / Grand Prix
2013 Den internasjonale restaurerings- og konserveringsprisen Domus / sølvmedalje
2013 Det internasjonale interiørarkitektforbundets (IIDA) Global Excellence Awards / kategori: offentlige, kultur- og utdanningsbygg, vinner / Interiørarkitektonisk løsning for sjøflyhavnen
2013 EUs samtidsarkitekturpris Mies van der Rohe / nominert
2012 Estlands kulturkapital / årspris / restaurering av sjøflyhangarene og TV-tårnet i Tallinn
2012 Den svenske næringsprisen / beste miljøtiltak / Sjøflyhavnens sjøvarmesystem
2012 Tallinna kulturverdietat / restaureringspris / kategori for kulturminner / framheving
2012 Den estiske designprisen BRUNO / beste design-objekt / Grand Prix
2012 Estiske designpriser / beste design-team / Sjøflyhavnen / KOKO arkitekter & produksjonsgruppe
2012 Den estiske designprisen BRUNO / beste miljødesign / Sjøflyhavnens gulv / KOKO arkitekter & produksjonsgruppe
2012 Verdens arkitekturfestival (WAF) / kategoriene nytt og gammelt og utstilling / finalist
2012 Estlands prosjekteringsbyråers forbund (EPBL) / årets byggeprosjekt
2012 Estlands betongforbund / årets betongbyggverk