ESTLANDS HELSEMUSEUM

Rehabilitering av Estlands Helsemuseum og interaktiv utstilling i middelaldersk kjøpmannshus i Tallinn


Sted: Tallinn
Byggherre: Estlands Helsemuseum
Arkitekturkonkurranse: 2010, førstepris
Ferdigstilt: 2015
Areal: 2000 m2


Tanken om etablering av Estlands Helsemuseum ble fremmet allerede i 1922, den første utstillingen fant sted i 1924. Etter å ha blitt kjent med helsemuseer i Dresden, Berlin, Amsterdam, Helsingfors og Paris, ordla V. Sumberg som var etableringskomitéens medlem og senere museets pådriver, hovedidéen for det fremtidige museet: „Helsemuseet er ikke bare lagringsplass for gamle og historiske gjenstander, men en studieinstitusjon der man ved hjelp av forklarende utstillinger prøver å vekke interesse for og anskueliggjøre helsespørsmål, ved å ta hensyn til kravene for det virkelige liv og vitenskapens framskritt.” Museet drev først sin virksomhet flere steder i Tartu. Dets virksomhet stoppet etter andre verdenskrig, men ble gjenopprettet i 1968. Museet flyttet til sin nåværende beliggenhet på Lai 28/30 i gamlebyen av Tallinn i 1989. Før det hadde PKZ, et polsk selskap, rehabilitert to kjøpmannsboliger fra middelalderen på denne adressen.

I 2011 begynte man å restaurere museet og å lage en ny utstilling. Alle tekniske anlegg ble byttet ut på en måte som respekterte det gamle huset, ved å legge nødvendige ledninger m.m. skjult i vegger, himlinger og gulv. Fra Lai gate ble treporter som så langt hadde vært stengte, åpnet og bak disse monterte man i døråpningen dører med lavt reflekterende glass som gjør at man nå ser inn gjennom disse.

Idéen bak den faste utstillingen „Oppriktig om din kropp” er å vise gjestene en utstilling som angår sansene og gir erfaringer om helse, historie om helsearbeid, omveltende oppdagelser og funn. Gjestene kan gå inn i menneskets mikroverden og måle sine sanser. Utstillingens oppbygging følger fortellingen om livssyklus, ved å gå gjennom menneskets livsfunksjoner fra fødsel til død, ved å stoppe og gjøre sidesprang i hver livsetappe på organene, sansene og funksjonene som akkurat da spiller en stor rolle eller omvendt, skaper plager. Interiørdesignelementer tar utgangspunkt i mennesket og menneskets anatomi, ved betydelig å forstørre en celle eller struktur, og på det viset samtidig støtter og forklarer idéen bak utstillingen. Mangfold av visuelle læremidler i form av skjemaer eller anatomiske modeller laget av skum eller plast, gjør det mulig å få et fullkomment bilde av menneskets indre. Elektroniske, mekaniske og praktiske utstillingsgjenstander tilbyr en flott deltakelsesmulighet. Originale dataprogram hjelper å forklare prinsippene for hvordan en kropp fungerer og tilbyr utviklende underholdning.