MUSEUM FOR TEATERDUKKER

Museum for teaterdukker i den historiske gamlebyen i Tallinn


Sted:
Tallinn
Byggherre: KESSEUM
Arkitekturkonkurranse, invitert til å delta: 2007, førstepris
Ferdigstilt: 2010
Bygningens areal: 1500 m2


Teaterhuset som er hjemmet for dukketeatret ble etablert på hjørnet av gaten Lai allerede i begynnelsen av 1800-tallet, da Estlands første profesjonelle teater ble åpnet der. I 1880-årene ble det foretatt større ombygging og da fikk bygningen det arealet og utseendet som er opprettholdt til i dag.

I 2007 ble det bestemt å etablere museum for dukkekunst i historiske bygninger ved siden av teaterhuset, tett knyttet til teatrets liv og arbeid, som ved hjelp av moderne utstillinger og tekniske løsninger ville opprettholde og på verdig måte presentere historien av Estlands dukketeater og teaterdukker.

Som første oppgave måtte man endre innvendig struktur av bolighuset fra middelalderen, ved samtidig å ta hensyn til gamlebyens vernebegrensninger, og slik at det ville være egnet til bruk som museum. I konkurransearbeidet foreslo arkitekter å knytte museet og teatret sammen under scenen på gården, via kjelleren. Senere ble det klart at selv om husene hadde noen kjellerrom, var bygningene oppført på terreng uten dyperegående grunnmur. For å opprette kjellergang måtte man løse et uvanlig og konstruksjonsmessig komplisert problem for gamlebyen: I ettertid bygge grunnmur for et hus fra middelalderen. Man tok også i bruk gårdsarealet mellom bygningene som nå er en av to innergårder under tak i gamlebyen. På grunn av brannkravene kan hele taket løftes opp for å få ut røyk. I innergården er det en glassbro som knytter sammen rommene for fast utstilling på annen etasje. Fra broen får gjestene utsikt til arbeidsrommene for dukkemestre og sceneutstyr. Fra kjellergangen med glassvegg som er under gårdsscenen er det også mulig å følge med hvordan skuespillere forbereder seg til teaterstykke. Slik blir teaterforberedelsene en del av museumsopplevelsen.

Museets faste utstilling starter i kjelleretasjen med utstilling av teaterplakater og –kostymer. Under glassgulvet ser man murer og brønner fra middelalderen. I et hvelv av kalkstein finnes det såkalt Stjernevegg med videoskjerm og 160 knapper der rollene og sangene til dukketeatrets skuespillere er lagret. På første etasje finner man et rom viet til Ferdinand Veike som opprettet teatret og utstillingen som presenterer historien av verdens og Estlands dukketeaterkunst. I salen for verdens dukker kan man bevege teaterdukker av ulik type plassert i gjennomsiktige sylindre ved hjelp av berøringsskjerm med informasjon og på den måten lære å kjenne til deres bevegelsesmekanismer.

Anerkjennelse:
Medlemskap i Excellence Club på verdens museumskonferanse „Den beste hva angår arv” 2011