E-PARLAMENDI SAAL

Interaktiivne ruum Riigikogu töö tutvustamiseks


Asukoht: Tallinn
Tellija: Riigikogu Kantselei
Projekti algus: 2002
Valminud: 2004
Pindala: 100 m2


Riigikogu hoones Toompeal käib palju ekskursioone, kes tahavad tutvuda Riigikogu ruumide, aga ka Eesti parlamendi töökorralduse ja e-võimalustega. Tänaseks suletud e-parlamendi saal tutvustas interaktiivsete vahenditega Riigikogu igapäevast töökorraldust: kuidas luuakse töögruppe ja komisjone, kuidas Riigikogu liikmed oma tegevust korraldavad, kuidas hääletatakse seaduseelnõusid jms. Parlamendi esimehe rollis oli giidi ülesanne oma puldist panna otsuseid hääletusele ja koosolekut juhtida.

E-Parlamendi saal ei ole väga suur ja on liigendatud postidega, sellest lähtuvalt kujunes ka ruumi mööbli paigutus. Koostöös disainer Martin Pärnaga loodi puutetundlike ekraanide ja arvutitega toolid, mida pöörates said ekskursiooni osalised omavahel moodustada töögruppe, imiteerides Riigikogu liikmete tegevust komisjonides ja fraktsioonides.