MAGASINI KVARTAL

Planeering Tallinna vangla territooriumile avatud linnaruumi kujundamiseks


Asukoht:
Tallinn
Tellija: Riigi Kinnisvara AS
Kutsutud arhitektuurivõistlus: 2008, 1. koht
Pindala: 70 000 m2


Planeeritav ala asub Tallinna kesklinna külje all, praeguse Tallinna vangla territooriumil. Vangla on kolimas linnast välja ja selle asemele kavandatakse elurajooni. Põhjast piirneb ala miljööväärtusliku elamukvartaliga, lõunast suure magistraaltänavaga (Lõunaväil), idast kalmistuga ja läänest eramutega.

Planeeringuga väärtustatakse uute hoonete seos ümbritseva linnaga ning rõhutatud on hoonete vahel olevat ruumi. Kvaliteetse elukeskkonna tagavad kõrghaljastus, rekreatsioonialad ja nende kättesaadavus, head ühendused kesklinnaga, vaikus ja privaatsus. Kavandatud kortermajad on valdavalt kolme elukorrusega, millele lisandub vahetult maapinnaga kontaktis olev soklikorrus. Iga kortermaja ehitusalune pind jääb vahemikku 300–400 m2. Hooned on kavandatud liigendatuna, et tekiks piisaval arvul ja suuruses terrasse ja rõdusid. Äri- ja büroohooned Lõunaväila pool on tugeva liigendusega, tagades hoonetes piisavalt palju päevavalgusega ruumi. Samas on ärihoonestus planeeritud küllaltki tihedalt, et tekiks täiendav mürabarjäär kortermajadele. Kvartali äri- ja eluhooned on omavahel ühenduses poolenisti maa-aluse parkimiskorruste abil, mille katused haljastatakse madalhaljastusega. Lisaks avalikele rohealadele – kesksele promenaadile ja küngastikule piki Lõunaväila – on loodud kortermajade ja tänavate vahele poolprivaatsed eesaiad ja privaatsed hoovid kortermajade vahel.