MÕISAVAHE KVARTAL

Võistlustöö Tartu Mõisavahe kvartali hoonestuskava loomiseks

Asukoht: Tartu
Tellija: Tartu Linnavalitsus
Avalik arhitektuurivõistlus: 2004, äramärgitud töö
Pindala: 70 000 m2

Mõisavahe on Tartus Annelinna elurajooni servas paiknev looduslik haljasala. Annelinn asub pisut kesklinnast eemal, Emajõe vasakul kaldal, ja sealsed kortermajad on ehitatud peamiselt 1970. aastatel.

Tartu linn kuulutas 2004. aastal välja Mõisavahe kvartali hoonestuskava ideekonkursi, mille eesmärk oli muuta seni hoonestamata kvartal elurajooniks. Planeerida tuli maa-ala peamised hoonestuse, haljastuse, sõidukite parkimise ja tehnovõrkude arendamise põhimõtted.

Konkursitöö kavand nägi ette hoonestuse paiknemise saarekestena nii, et hoonete vahele ja ümber jääks võimalikult palju looduskeskkonda. Selline struktuur vastandus nõukogudeaegse paneelelamute rajooni ülesehitusele, kus majad koonduvad siseõuede ümber.