Bussveien

Põhja-Jæreni piirkond on üks Norra kõige kiiremini kasvavaid piirkondi. Oma inimeste paremaks ja tõhusamaks teenindamiseks on kohalik omavalitsus planeerinud Euroopa pikima ainult bussidele mõeldud tee. Suurprojekt rajatakse järkudena ning 2021. aastaks valmib esimene järk, mis ühendab omavahel Stavangeri ja Sandnesi linna. Peale teede sillutamise soovis kohalik omavalitsus anda suurprojektile oma näo. Lahenduseks otsustati korraldada võistlus bussipeatustele, mis on linnarahva peamine kokkupuutepunkt bussiteega, aga ka selle olemasolu sümbol.

KOKO arhitektide lahendus sai alguse bussipeatuse kui ehitise lahtivõtmisest: sisuliselt on tegemist katusega, mis kaitseb vihma eest, ja seintega, mis kaitsevad tuule eest. Bussipeatuse kõige silmapaistvam osa on kindlasti katus, sest linnaruumi visuaalse puhtuse hoidmise eesmärgil on tuult varjavad seinad tihti läbipaistvad.

Paviljoni katust luues seadsime sihiks kolm põhimõtet: see peab olema õhuline, funktsionaalne ja kohandatav. Õhulisuse tagamiseks kasutasime kahe postipaari vahele riputatud katusekonstruktsiooni, mis nõuab minimaalselt tugistruktuure. Tekkinud vorm aitas ühtlasi tegeleda teise eesmärgiga: muutuva kõrgusega katus aitab ära juhtida vihmavett, laseb enda alla lihtsalt paigutada valgustid ning võimaldab ka eriastmelist päikesevarjestust. Kolmas eesmärk on muudetav koos konstruktsiooniga: tugipostide erinev kõrgus ja omavaheline kaugus võimaldavad mängida katuse „lainete“ võimsusega. Kohandatavus laseb luua silmapaistvamaid objekte linnas ning tagasihoidlikumaid lahendusi maapiirkondades, säilitades siiski bussipeatuste läbiva iseloomu.