Noore Arhitekti Preemia pälvisid KOKO arhitektid

KUMU Kunstimuuseumis toimunud Eesti Arhitektide Liidu üldkogul 12.veebruaril kuulutas president Toomas Hendrik Ilves välja Noore Arhitekti Preemia laureaadid, kelleks on arhitektuuribüroo KOKO arhitektid Raivo Kotov ja Andrus Kõresaar.


„Preemia, mis tunnustab noori arhitekte, tunnustab kogu meie head arhitektuuripärandit ja tugevat arhitektuuriharidust. See on preemia loovusele ja vabale, julgele mõttele,“ rääkis president Toomas Hendrik Ilves. „Senised laureaadid ja tänavusedki nominendid on alati olnud julged arvama ja sõna võtma. Arhitektil peabki olema lisaks julgusele luua ka julgust ja jõudu oma ideede ja loomingu eest seista. Eks teate ise, et teie töö on justkui rahvahariduslik igapäevane selgitus, mis peab aitama kaasaegsed lahendused inimesteni.“


Noore Arhitekti Preemiat antakse välja juba kuuendat aastat. Preemia antakse kuni 40-aastasele Eestis tegutsevale innovaatilisele arhitektile, kelle looming on kaasa aidanud Eesti arhitektuuri tutvustamisele maailmas. Noore Arhitekti Preemia konkurssi korraldab Eesti Arhitektide Liit koostöös Heldur Meeritsa ja Go Traveliga, kes on preemia saajale tunnustuseks välja pannud 5000 eurose reisitšeki vabalt valitud sihtkohta.
„NAP on arhitektuurivaldkonnas eriline tunnustus just selle poolest, et see ei ole vaid ühe objekti või hoonekeskne – tegemist on tunnustusega kogu meie tublile noorele meeskonnale. Arhitektidele on see väga oluline stiimul, et meie üldist tegevust hinnatakse,“ sõnas Noore Arhitekti Preemia laureaat Raivo Kotov.


„Igapäevases töös seisame tihtipeale silmitsi piiratud vahendite ja võimaluste olukorraga, seda rõõmustavam on kui teostunud tööd ja mõtteviis tähelepanu pälvivad. Oleme tänulikud selle tunnustuse eest,“ lisas laureaat Andrus Kõresaar.


„KOKO tööd on nii julged kui maitsekad ning lisaks kriitikutele on nad meeldinud ka tellijatele, mis pole sugugi nii iseenesestmõistetav. Nende puhul torkab silma, et vaatamata oma noore arhitekti staatusele on nad jõudnud väga palju,“ skinnitas žürii liige Heldur Meerits. „Eesti arhitektuuri elujõud säilib, kui lisandub uusi talente. Kuid talentidel peab olema koht, kus neid nähakse ja tunnustatakse – milleks on loodud Noore Arhitekti Preemia konkurss. Seejuures tahame avardada noorte arhitektide maailmapilti, mistõttu on auhinnaks – lisaks aule ja kuulsusele – just võimalus reisida ja tutvuda laias maailmas liikuvate heade ideedega.“


KOKO arhitektide Raivo Kotovi ja Andrus Kõresaare puhul tõstis žürii esile nende loomingulist, stabiilsust ja tulemuslikkust. KOKO on tuntust kogunud eelkõige keerukate hoonete rekonstrueerimisega. Nende tuntumate tööde hulka kuuluvad Fahle maja, Rotermanni kvartali laudsepatöökoda, Lennusadam, NUKU muuseum, Suurgildi hoone, Metro Plaza, Tallinna teletorn, Tallinna sünagoog, Georg Ots Spa hotell jt. KOKO arhitektid said 2013. aastal Euroopa Liidu ja Euroopa Nostra kultuuripärandi kõrgeima auhinna Lennusadama angaaride taastamise eest.


Üldkogul anti Eesti Arhitektide Liidu poolt välja ka mitterahaline eripreemia. Selle pälvis arhitekt Toomas Paaver, kes on žürii hinnangul mitmekülgse praktiseeriva arhitektina pööranud oluliselt tähelepanu ka avaliku ruumi sidususele, mõnususele ja kohalike elanike jaoks olulistele kvaliteediprobleemidele. Seejuures on ta oma tööga suutnud mõjutada loodava ruumi kujunemist märgatavalt laiemalt kui üksikute teoste kaudu.
Üritusel andis Eesti Arhitektide Liit Rein Grünbachile üle teenetemedali. Grünbach on Viljandi Jakobsoni gümnaasiumi kunstiõpetaja, kes on paljudes oma õpilastes, sealhulgas Andrus Kõresaar ja Raivo Kotov, äratanud sügavamat huvi arhitektuuri ja kunsti vastu.