PATAREI PLANEERING

Võistlustöö Patarei ja Lennusadama ala mahuliseks planeerimiseks


Asukoht:
Tallinn
Tellija: Riigi Kinnisvara
Avalik arhitektuurivõistlus: 2007, äramärgitud töö
Pindala: 70 000 m²


Riigi Kinnisvara AS korraldas 2007. aastal Tallinna endise eeluurimisvangla Patarei ja Lennusadama ala mahulise planeerimise ideekonkursi. Vaadeldav ala paikneb Tallinna kesklinna vahetus läheduses, olles üheks olulisemaks linnaehituslikuks sõlmpunktiks. Planeeringu keskmes on mitu silmapaistvat muinsuskaitsealust dominanthoonet – vesilennukite angaar ehk praegune Lennusadam ja Patarei kaitsekasarm.
 
Neljal hektaril laiuvat Patarei merekindlust hakati ehitama Vene tsaari Nikolai I korraldusel 1828. aastal. Pärast valmimist 1840. aastal hakkaski see tööle suurtükipatareina. 1853. aastal Euroopas ja Aasias puhkenud ja ka Läänemerre ulatunud Krimmi sõda tegi aga selgeks, et kõik Soome lahe äärsed Vene kindlustised olid pääsmatult vananenud: suured kasarmud olid dessandiga kergesti vallutatavad. Kaitsekasarm muudeti tavaliseks kasarmuks. Laskeavad ehitati 1862. aastal ümber akendeks. Esimene maailmasõda möödus kasarmust erilisi jälgi jätmata, kuid Tallinnas oli tekkinud suur vanglapuudus. 1920. aastal tehti sinna arestimaja, aasta lõpul muudeti hooned juba keskvanglaks. Keskvangla lõpetas tegevuse neis hoonetes alles 2002. aastal. 2007. aastast tegutseb seal kultuuri- park ja korraldatakse ekskursioone. Otsingud Patarei ajalooliste hoonete taaselustamiseks jätkuvad.

Võistlustöö eesmärk oli luua atraktiivne linnaruum ning siduda see logistiliselt olemasoleva linna-struktuuriga, säilitada olulised vaated arhitektuuri- mälestistele ja maa poolt merele ning kavandada linnaruumi sobiv ja olemasolevate dominanthoonetega suhestuv uushoonestus. Läbiv idee oli muuta rannaäärne ala tänapäevaseks inimsõbralikuks ja multifunktsionaalseks keskkonnaks rannapromenaadi, väljakute, muuseumide, kohvikute, büroohoonete ja kortermajadega.