REVHEIMI BUSSIDEPOO

Maa-aluse bussidepoo planeering Stavangeris


Asukoht: Reivheim, Stavanger, Norra
Tellija: Boreal Transport Norge
Projekti algus: 2012
Pindala: 90 000 m2


Madla-Revheim on Stavangeri äärelinnapiirkond, mis on kavas muuta tulevikuliseks linnaosaks. Seni eelkõige põllumajanduslikus kasutuses olnud maa-ala laiub 76 hektaril. Stavanger Kommune on 2013. aastal läbi viinud kõrgetasemelise arhitektuurivõistluse parimate planeeringuideede saamiseks, et ehitada tulevikukindel ja energiatõhus linnak, milles kõik teenused oleks 10 minuti jalutuskäigu kauguses. Kogu linnakusse plaanitakse järgmise 20 aasta jooksul rajada 200 000 m2 büroopindu ja 4000 elamut.

Boreal osutab Stavangeri linnas ja regioonis bussitransporditeenuseid enam kui 200 bussiga. Maa väärtust hinnates ei ole bussifirma praegune Revheimis asuv maapealne depoo peagi enam võimalik maakasutusviis. KOKO arhitektide ülesanne on pakkuda välja lahendusi bussidepoo ehitamiseks tänavatasandist allapoole, nii et maapinnal saaks depoo kohal asuda nii büroo- kui ka eluhooned. Lisaks bussiparklale hõlmab kavandatav depoo ka remonditöökoda, pesulat, ohtlike ainete ladu, tanklat jms.

Arhitektide, bussifirma ja linna koostöös on läbi mängitud kolm suuremat kavandit paljude alaversioonidega. Üks võimalus on ehitada bussidepoo Borealile kuuluva krundi alla, teine naabruses asuva kooli staadioni alla, kolmas hoopis piirkonda läbiva magistraali äärde. Igal lahendusel on oma eelised ja piirangud. Näiteks staadioni alla ehitatud depoo annaks jääkenergiat, mida saaks ära kasutada staadionile aastaringse kütte ja rohelise muru tagamiseks. Mujale kui staadioni alla ehitamine seab aga konstruktiivseid piiranguid bussidepoo peale ehitatavatele elu- või ärihoonetele. Variantide läbiproovimine, analüüs ja mõttetöö kestab ja areneb.