Tallinna Kultuuriväärtuste Amet tunnustas Lennusadama restaureerimist

Igal aastal tunnustab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet tänukirjadega aasta parimaid restaureeritud mälestisi, miljööalade hooneid ja ajaloolisse keskkonda sobivaid uusehitisi.

Hoonete omanike kõrval soovitakse esile tõsta arhitekte, restauraatoreid ja arendajaid.

Kultuurimälestiste kategoorias tõsteti esile vesilennukite angaaride töömahukat restaureerimist.