Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab eksporditegevusi

KOKO arhitektid on kiiresti arenev ettevõte, mis plaanib oma tegevusi laiendada ka väljapoole Eestit. Neis tegevustes on EAS rahastanud struktuuritoetusest KOKO arhitektide eksporitegevusi perioodil 2013-2014.