BÜROOHOONE TARTU MNT 80M

Must mesitaru Tallinna ajaloolise paberitööstuse kvartalis


Asukoht:
Tallinn
Tellija: Zelluloosi Kinnisvara AS
Projekti algus: 2014
Pindala: 20 000 m2


Tselluloosi kvartal asub Tallinna kesklinna ja Ülemiste City vahel, endise tselluloosi- ja paberivabriku territooriumil. Osa 20. sajandi algul ehitatud hoonetest on hinnatud ja iseloomulikud tööstusmälestised. Piirkonda näeb linna üldplaneering ette ettevõtluse segahoonestusala ning teemaplaneering kõrghooned. Pikaajaline eesmärk on kujundada Tselluloosi kvartal multifunktsionaalseks keskuseks.

Endise paberivabriku puidulao krundil asuv hoone on planeeritud detailplaneeringus ettenähtud mahtudes: 15-korruseline kitsam osa ning 4-korruseline madalam osa. Arhitektuurses eskiisis on läbi lahendatud nii büroohoone- kui ka 150-toalise hotelli kontseptsioon.

Hoone fassaadid on kavandatud kvartalile iseloomuliku eksperimentaalse ja karakteerse lähenemisega, sobitades tänapäevast arhitektuurikeelt ajalooliste tehasehoonetega. Põhimotiiviks on rombikujulised aknad. Kohati on elemendid mitme korruse kõrgused, teisalt järgivad tüüpkorruse kõrgust. Akende päikese-
katted tekitavad fassaadis väljaulatuvate teravike süsteemi. Fassaadi tumm osa on kavandatud kahes tumedas toonis, toetades visuaalselt fassaadi mahulisust ja päikesekatete vormi.

Hoone on funktsionaalselt jaotatud kolmeks. Esimesel korrusel on lobby ja äripinnad, kus saavad tegutseda nii kohvik kui ka kaubandus- ja teeninduspinnad. Ärifunktsiooniga esimene korrus muudab kvartali linnaruumiliselt aktiivsemaks. Hoone madalamas mahus on bürooruumid. Vertikaalne ja kitsam 5.–15. korrus on planeeritud büroodele, kuid alternatiivina ka hotellile.