KÕRGHOONE MAAKRI 19/21

Omanäoline kõrghoone Tallinna City’s


Asukoht: Tallinn
Tellija: Logoner AS
Kutsutud arhitektuurivõistlus: 2009
Pindala: 42 000 m2


Tallinna City ehk kõrghoonete piirkond Maakri asumis on selle sajandi algusest saadik tormiliselt arenenud. Kuna tegemist on ühtlasi muinsuskaitsealaga, peavad uute kõrghoonete planeerijad arvestama kvartalis asuvaid arhitektuurimälestisi. KOKO arhitektide poolt arhitektuurivõistlusele esitatud töö polemiseeris ajale mõnevõrra jalgu jäänud detailplaneeringuga, väärtustades avalikku ruumi ja pakkudes välja uusi lahendusi inimeste ja autode sujuvamaks liikumiseks.

30-korruselise kõrghoone kavandamisel on arvestatud ümbritsevate kõrghoonetega. Kuna naabruses asuvad kõrghooned on suhteliselt tumedad, diskreetsed ja tõsised liistuta klaasfassaadiga hooned, on uus hoone planeeritud heledast betoonist ja valgendatud klaasidega. Ansamblisse sobitumiseks säilitab konkursitöös kõrghoone lihtsa mahulise vormi.

Läbi fassaadi tekib hoone sisemuse suhestumine linnaga ja tänavaruumiga. Avade rütmi loovad vertikaalsed ovaalid, mis ulatuvad reeglina läbi kahe korruse. Liftid ja trepid asuvad hoone keskel.
Hoovi ja kvartali sisealade elavdamiseks ja inimeste väljasoleku aja pikendamiseks nähakse ette hoovi kasutuselevõtt katustatud aatriumina, mis toimib otsekui südamikuna ümbritsevate hoonete jaoks. Kõik hooned avanevad aatriumisse, kus on rohelust, kohvik ja eskalaatorid. Aatriumi põrand on kaetud tänavakiviga. Maja ette on planeeritud kiviparketiga kaetud väljak väikevormide, heki ja pinkidega.