TALLINNA UUS RAEHOONE

Asukoht: Tallinn, Eesti
Tellija: Tallinna Linnavalitsus
Konkurss: 2009
Hoone pindala: 40 000 m2

 

Tallinna uus raehoone on kavandatud krundile, mis asub erakordselt tundlikus asukohas, Tallinna vanalinna ja mere lähimas kokkupuutepunktis. Raehoone naabriteks on kaks olulist kultuuriobjekti -- ajaloolises elektrijaamas asuv Kultuurikatel ja 1980. aastal valminud Linnahall.

Kõiki kolme krunti lahutab vanalinnast Piritat Põhja-Tallinnaga ühendav Põhjaväil ja kavandatav Kalamaja möödasõidutee, mille tihe autoliiklus lõikab kolm esinduslikku hoonet täielikult ära ümbritsevast linnaruumist. Selline liikluslahendus on jäänuk möödanikust ega sobi tänapäevasesse linnaruumi. Ideekavand näeb ette kogu magistraalteede võrgustiku viimise maa alla, et tagada kergliikluse sujuv ja ohutu kulgemine. Tallinna vanalinna ajalooline bastionite vöönd saaks sel viisil tagasi oma algupärase suuruse ning ümber vanalinna kirdeosa moodustuks meeleolukas avalik ruum, kust oleks lihtsad pääsud mere äärde. Kultuurikatla, Linnahalli ja uue raehoone juurde on planeeritud ka eriilmelised väljakud.

Linnahalli monumentaalsest arhitektuurist inspireeritud uue raehoone mahuline lahendus arvestab piirkonna oluliste jõujoontega: hoone põhja-lõunasuunaline telg haakub Linnahalli pikiteljega. Raehoonest lõunasse jääb raeväljak, mille kohal kõrgub hoone esindusfunktsiooni rõhutav konsool. Väljak jätab avatuks ka vaate Kultuurikatla muinsuskaitsealusele fassaadile.

Hoone sisemine ülesehitus arvestab soovitud ruumiprogrammiga: esimesel korrusel paiknevad linnakodanike teenindussaal ja töötajate söögikoht; teisel korrusel paiknevad arhiiviruumid, mis on välisperimeetrist sissepoole lükatud; kolmandal ja neljandal korrusel asuvad volikogu ja linnavalitsuse ruumid, suuremad saalid ja osaliselt linnakantselei tööruumid. Läbi kahe korruse ulatuva konverentsisaali, volikogu saali ja linnavalitsuse istungite saali sissepääsud asuvad kolmandal korrusel, kust avaneb ka merevaatega terrass. Kõrgemaid, ametiruumidele mõeldud korruseid liigendavad sisseasted, mis muudavad korruste kaupa kuju nii, et igale korrusele tekivad terrassid.

Hoone keskmes paikneb kõiki korruseid läbiv aatrium, mis igal korrusel muudab veidi oma kuju. Ehkki enamik vertikaalsest liikumistest toimub liftidega, ühendab aatriumis paiknev trepp kõiki korruseid. Seitsmendal korrusel asub aatriumisse avatud kohvik, kust avaneb vaade nii Kultuurikatlale kui ka vanalinna tornidele.

Hoone välisilme on ühtlane, kogu fassaad koos oma katuste ja terrassidega on kaetud võrgutaolise struktuuriga, mille tihedus varieerub. Struktuur moodustub valgest betoonist, mille avasid täidavad vastavalt kirgas klaas ja taustvärvitud klaas. Hoone üldilme on esindushoonele sobivalt rahulik ja soliidne.